dalaužti


dalaužti
×daláužti (hibr.) tr.; Sut baigti nulaužti: Palūžusios nendrės nedalauš, o rūkstančio lino neužgesys BtMt12,20. \ laužti; antlaužti; aplaužti; atlaužti; dalaužti; įlaužti; išlaužti; nulaužti; palaužti; parlaužti; perlaužti; pralaužti; prilaužti; sulaužti; užlaužti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • antlaužti — (ž.) tr. užlaužti. | refl.: Negaliu antsilaužti (prisiversti) šnapšės negerti Šts. ◊ antakius antlaužti būti piktam, susiraukti: Antakius antlaužęs paveizėjo skersoms Šts. Ko niūksai kaip miškas, antakius antlaužęs? Plt. šìrdį antlaužti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplaužti — tr. 1. Š šiek tiek, dalį nulaužti, aplaužyti: Vai, ko nuvyto žalia rūtelė – ar šakelės aplaužtos, viršūnėlė nulaužta? (d.) Nč. 2. K, NdŽ aplink nulaužti. 3. atlikti pirminį linų mynimą, apminti juos mintuvais: Jūs geriau aplaužkit, kad mažiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlaužti — 1. tr. lenkiant atidalyti, atskirti nuo ko nors: Atlaužęs duonos, duok jamui J. Bubinas (tranas) rudenį voliojas: nė sparnų, nė kojų – visa par jį atlaužta Šr. Ėmiau pentį [dalgio] ir atlaužiau, kap daviau kupstan Ktv. | prk.: Žodį nebatlauši… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlaužti — tr. 1. R, K daryti, kad išlūžtų: Jei neištrauksi, išlaužk mietą iš žemės J. Vėtra beržą išlaužė (iš šaknų nulaužė) Ėr. Laumė papykus išlaužė kiškiukui kitą kojytę BsPII174. [Samsonas] atrado išdžiūvusiūse nasrūse įsimetusias bites, išlaužė korį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laužti — laužti, ia, ė K; SD128, R, N caus. lūžti. 1. lenkiant dalyti į gabalus, atskirti dalį nuo visumos: Vėjas žalią medį laužia Mair. Netil medžio – nelaužė nei mažiausio žabo A.Baran. Oi, kam tu kerti berželį, oi, kam tu lauži rykštelę?! TDrIV60(Vlk) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulaužti — tr.; SD380 1. daryti, kad nulūžtų, nuo ko nors atsidalytų: Jie susėdo ant audros nulaužto seno beržo J.Dov. Ans nulaužė blauzkaulį J. Žalios rūtos neišrauk, viršūnėlės nenulaužk JD992. Palenkt baltą berželį, nulaužt žalią šluotelę LTR(Pš).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaužti — K 1. tr. SD452, J daryti, kad palūžtų: Audrų ar laiko palaužti šimtamečiai milžinai patys savaime griuvo ir puvo A.Vien. Žalią rūtelę vėjelis palaužė (d.) Pjv. Palaužė tokį ąžuolėlį, paskynė mano dobilėlį JD1187. Palaužta, rūtele, daugiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parlaužti — tr. 1. KII92 parversti laužiant: Vaikai, kas tą medelį parlaužėt? Gs. Žirgs parlaužė lendrių tvorą ir išmynė rūtytes KlvD50. Jisai griuvo ant manęs kaip medis parlaužtas Ašb. Susikibo toks žalginis dailus vyras su tuo krumpliu tokiu, o tas jį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perlaužti — tr. 1. SD324, K, J perpus sulaužyti: Perlaužtas šiaudas vėl linko prie žemės P.Cvir. Mergaitė lyg perlaužta palinko, suklupo į bulvių skutenas rš. ^ Ne pyragas – neperlauši (kalbant apie užsispyrusį žmogų) Kb. | refl. tr.: Mietą persilaužęs, bėga …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralaužti — tr. 1. R19 pradėti laužti, pirmą sykį atlaužti: Pralaužk kitą miežienio raguolėlį, kur šiltesnis Jnšk. Pirmą kėpį tura pralaužti J. Senis paėmė pagrandį, pralaužė ir norėjo valgyt BsPII79. 2. K padaryti tarpą, skylę, išlaužti, išgriauti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language